Norske klimatiltak

Norske søppelforbrenningsanlegg strever, og mange kan bli nødt til å stenge driften pga avgiftene.
Inneværende regjering har nemlig øket CO2-avgiften fra 106 kr pr. tonn avfall til 261 kr pr. tonn avfall. Dette medfører at det lønner seg å kjøre søppelet til Sverige.
Sverige fjernet sin nasjonale avgift på avfallsforbrenning fra nyttår, med begrunnelsen at den har vist seg å ikke redusere verken utslipp eller avfallsmengdene som brennes.
Den norske regjeringen ofrer dermed norske fjernvarmeanlegg for at de 'tilsynelatende' skal kunne nå sine klima-løfter/løgner.
I AP/SP-verdenen ser de transporten av søppel til Sverige som en måte å oppnå klimamålene 1930/1950, for da er det svenskene som får skylden. For det er selvfølgelig hvor forbrenningen foregår som avgjør planetens fremtid.
Hver dag sendes foreløpig 50 vogntog med søppel til Sverige for å subsidiere svenske fjernvarmeanlegg.
Det kan bli kaldt i norske leiligheter som er avhengige av fjernvarme.
Norge er villig til å ofre alt for å fremstå som Verdens klima-eneren. I denne prosessen kan vi risikere å å bruke opp hele oljefondet.
Noe å tenke på før neste valg.
3x3 =0 hurra for norske politikere !!!

29.10.2023
 


 
   

     
   


Hva skjer med politikerne ?

Jeg vil fortsatt vise til
Arnulf Kolstad, som for mange år siden etterlyste et minimum av IQ for å bli belønnet med en sorgløs tilværelse i bygget med norges dyreste garasje og norges billigste restaurant..
Det må da være litt flaut for EU's lydigste ikke-medlem å ha over en halv million mennesker som lever under EU's fattigdomsgrense.
Hva med å knytte minstepensjonen til stortingslønningene med en fast prosentsats ?
Ifølge Stortingets egne sider, har stortingsrepresentantenes 'godtgjørelse' fra 2003 til 2023 firedoblet seg - mens ifølge Wikipediea har grunnbeløpet i folketrygden kun doblet seg i samme tidsperiode. Den samlede IQ på Stortinget, har neppe øket - snarere tvert imot - uten å gå i detalj, se Arnulf Olstad over.Og slike kaster vi bort tid på "stemme" på.
Nei, det er nok lenge siden
demokratiet herjet i Norge.
Sommerens fadeser i nevnte bygg, har bare forsterket ønske om at Arnulf Kolstad's konklusjon må bli et folkekrav. Her kunne det ha blitt en åpning for andre med yrkesvalgproblemer.

 
   


Lønnsoppgjøret - igjen - hvert år..

Når LO og NHO hvert år går til kamp, er det ikke for å støtte sine medlemmer, men mer for å trygge sine godt betalte posisjon i hierarkiet.
Så kommer det opp, som i 2023, et tall på 5.2%.
Akkurat 5.2% er greit, men forstår disse forhandlerne som i sene nattetimer bare slenger fram et tall har forstått dette med prosentregning.
Hvert år er det samme leksa med 'lavtlønnstillegg', men dette er det LO (med hjelp av NHO) som har skapt med sine prosenttillegg. Og det blir selvfølgelig verre  for hvert år. Det finnes flere muligheter en kan tilegne seg disse kunnskapene som tydeligvis mangler, f.eks. "prosent.no"
Er det så vanskelig med kronetillegg da ?
Dette er da noe de fleste forstår, og så slipper en denne vanskelige prosentregningen.
Prisstigningen er likt for alle.
 
   


Politikerfornuft ?

Nå har våre 'fantastiske' statsansatte kommet fram til at MOMS-grensen for EL-biler skal være 500 000, og det er vel og bra. Det betyr at biler som koster 500 000 kr. får 125 000 kr. i "rabatt". Eller med andre ord, hadde bilen gått på bensin eller diesel, hadde 'statskassa' tjent 125 000 kr. mer?.
Blir ikke da den norske staten en forurensningsprofitør ?
Det var vel et enkelt spørsmål...
Men hvis EL-biler er bra for miljøet. Er en EL-bil til 1 mill. bedre for miljøet enn en EL-bil til 220 000 kr. ?
Et forslag til våre såkalte folkevalgte, hvorfor ikke 'gi' 125 000 kr. i rabatt til alle som kjøper en ny EL-bil. Det er ikke alle i statsapparatet som er like bevandret i prosentregning, så dette kan være en  vinnvinn-situasjon.
 
   


   
   


     
   


     
   


Ja, tenk å kunne IQ-teste politikere...

Et mer eller mindre  normalt menneske skal vel her oppnå rundt 100 på vanlige IQ-tester..
Men hva med disse krabatene, som hadde vanskelig med å få seg en ærlig jobb, som vi har 'valgt' inn i kommunestyrer, fylkesting og storting ?
Dette krever ikke nødvendigvis høy intillegens, kun et sykelig maktbegjær.
Hvis en googler 'Psykopatiske trekk', vil en finne samsvarende trekk hos våre politikere, og dess høyere opp i systemet  en går, dess bedre stemmer det.
En skulle tro at det var mulig for et 'vanlig menneske' å bli valgt inn i offenlige hverv.
Men nei, selv om de fleste jobbene i Norge krever eksamener, utdannelse, attester og kompetanse, er de, kanskje viktigeste jobbene, fritatt for krav. Det å styre Norge skal være forbeholdt amatører uten krav til noe som helst - bortsett fra en partibok.
Ikke rart at det blir oppstuss når noen forsøker seg med et spørsmål.. Noe de samme "folkevalgte" klarte å legge et effektivt lokk på.
Og da er ikke strømpriser, ACER etc. nevnt, bortsett fra energiministeren, da. Han har gitt galskapen et ansikt.
Det som kjennetegner politikere, er at de ikke kjenner sitt inkompetansenivå. Håpet er at velgerne finner ut av det. 
Og selvfølgelig uglesett.

   
 

Løsningen på brødets strømkrise ?

Kan Viktor Normann's ( Bondeviks regjeringens guru tidlig på 2000-tallet ) antyding om å sende brød-deiger til Nord-Norge for der bli stekt med en latterlig lav strømpris, og deretter bli  sendt sørover og bli solgt til akseptable priser ?
Er det så enkelt ?
Neppe, i år har mange kornbønder kastet seg på mulighetene i siste landbruksoppgjør.
Og hva skjer ?
Jo, nå etterlyser kornprodusentene kornsiloer etter årets rekordstore hvetehøst.
I Kristiansand raserer de f.eks. en  fullt brukbar kornsilo for å bruke restene til  kunstutstillinger. Dette viser de 'folkevalgtes' prioriteringer.
Håper at kunsten blir 'spiselig'.

 
Boller i "prisverdensklasse".

   
  

Verdens tregeste flyktningemottak.

Nå har polske myndigheter taklet ca 3 millioner i løpet av 4 uker, og alt virker som en velsmurt maskin. Her i landet er situasjonen en annen. På det Nasjonale Ankomstseneret på Råde er klarer de ikke mer enn 3-400 flyktninger daglig.
Selv med det moderate målet på totalt 35000, vil det ta minst 3 måneder før byråkratene har stemplet det siste arket.
Flyktninger som har stått opptil 12 timer i kø på Råde, 'setter nok sikkert pris' på at alt foregår i demokratiets byråkratiske ånd.

Ps. Nå har de, ifølge VG, ansatt 2 nye logistikkmedarbeidere - og da må  det bli bra, så bra at Norge fortsatt kan påberope seg å være "verdens beste flykningevenn".
  " Bakstreversk"
Nasjonalt senter for byråkrati ?
     
 

     
   
 

 Stortingets interne boligpolitikk
Her er det nok mye en kan tenke, men er det egentlig noe mer å si enn:
   
   
 

Dette er da ikke så verst.

90% hadde litt blod i årene også. Den prosenten som bare hadde alkohol, har nok sine fordeler i sterk kulde, men stiller også spørsmål om behov for blodgivere så lenge en har Vinmonopolet.

Kan det være hjemmelaget ?

 
   
 

Nå er endelig valget over.

Nå er løftenes tid forbi. Nå er det tid for handling. Veibyggingen kan begynne.

 

 
   
 

Strømsvindel..

Norge importerer strøm store deler av året. Hadde vi ikke hatt el-biler, hadde vi importert litt mindre. Uansett  om strømmen går til eller fra Norge, tjener Strømbaronene" penger, og 5000000 normenn er de som  finansierer den nye "jappetiden".
Det som da i stor grad "fylles" på el-biler, er strøm fra kullkraft o.l.
Her hjemme får da litt renere luft og forurensningen blir værende i de land som er vant med slikt.
Som et plaster på såret bruker da Norge våre skattepenger til å kjøpe klimakvoter - et av vår tids store selvbedrag og svindelområder.

Nei, la oss få forurensningsfri atomkraft !!

 
     
 

Lurt igjen...

Nå vet vi at det er hestekjøtt vi spiser, men hva når vi har spist alle hestene - hva skal da Findus gi oss ?
En hører om overflod av katter, rotter og periodevis av lemen...
Det er nok tryggere med hest enn det som fremtiden bringer.

 
   
 

En gladnyhet ?

Giske hadde ikke altså ikke brukt en kvart million på mobilen - det var bare 157 584 kr.
I løpet av 2012 kostet regjeringens mobil(mis)bruk oss 750 000 kr.
En mobilbruk som stiller bortskjemte fjortiser helt i skyggen.
Telepriser kan våre ansatte politikere få tips om rimelige abonnement som kan spare enorme beløp.
Hvor dårlig vurderingsevne skal vi egentlig godta av de vi ansetter i regjeringen ?

p.s. (2021)
Men er det noen som vet hvor mange andre i AP han leier bort til den samme  postkassen sin til ??
For hele Arbeiderpartiet hadde vel ikke samme postadresse ????

 
(bilde fra vg.no)
   
 

Orddeling har blitt kultur.

Kultur kan være så mangt - denne gangen er det orddeling.
Ikke så rart kanskje etter mange år med SV-styrt skole.

 
   

 

Russland ønsker ikke besøk av disse to.

Det hadde vel vært en fordel om de hadde fått innreise - og heller blitt nektet utreise.